Cenová ponuka
FESI comp, s.r.o. , www.fesicomp.sk , fesicomp@fesicomp.sk
Duklianska 3A ,05201 Spišská Nová Ves, Tel: 0911 646 390
Platný 01.02.2023 | zmena cien vyhradená v závislosti na kurze USD

346154 -- FiskalPRO N3 VRP 2


Kod vyrobcu:
Cena: 258 € s DPH
Záruka: 24 ( mesiacov.)
Popis: Android virtu?lna dotykov? registra?n? pokladnica s platobn?m termin?lom, integrovanou ??ta?kou ?iarov?ch a QR k?dov.
Platobn? funkcia akt?vna v Q1/2020


Virtu?lna registra?n? pokladnica v s?lade s novou legislat?vou. Integrovan? platobn? termin?l, 1D/2D skener k?dov, GPS a dlh? v?dr? bat?rie. Pripojenie k internetu je mo?n? pomocou WiFi, 4G (SIM karta dod?van? v cene zariadenia*). Rie?enie vhodn? pre pevn? prev?dzky i mobiln? predaj.Virtu?lna registra?n? pokladnica (VRP) je bezplatn? aplik?cia zriaden? Finan?n?m riadite?stvom SR. Na pou?itie VRP je potrebn? ma? zariadenie, ktor? m? on-line pr?stup na internet.Technick? ?pecifik?cia

? Displej: dotykov? 5'' kapacitn?
? Bat?ria: Li-ion 5200 mAh
? Pripojenie: 4G, LTE a WiFi, Bluetooth, micro USB
? ??ta?ka ?iarov?ch k?dov: 1D, 2D k?dy
? Tla?iare?: r?chla termotla?iare?, ??rka role 58mm, 40mm priemer kot??ika
? Opera?n? syst?m: Android 5.x so zabezpe?en?m platobn?m syst?mom, Anglick? jazyk
? Procesor: 4 Core CPU + Secure CPU
? Pam??: 1GB RAM, 8GB FLASH + Micro SD
? Fotoapar?t: 2MPX dual
? Rozmery: 176 x 79 x 72 mm
? V?ha: 396g