Fotogaléria| Certifikatý| Registrácia| Obchodné podmienky| Kontakt
Prihlasenie
Meno:
Heslo:

Nákupný košík
eur
Kategórie
- Stolné počítače
- Notebooky a ultrabooky
- Tablety a čítačky
- Telefóny, hodinky a navigácie
- Pokladničné sys.,Terminaly
- Satelitná technika
- Servery
- Skrinky a zdroje
- Základné dosky
- Procesory
- Pamäte
- Grafické karty, strižne a TV tunery
- Pevné disky a radiče
- Mechaniky
- Prenosné pamäte a čítačky
- Multimédia, audio
- Klávesnice, myši, ovládače
- Monitory
- LCD-TV, Plasma-TV
- Projektory a prezentačná technika
- Tlačiarne, multifunkné zariadenia
- Dohľadové systémy
- Skenery
- Software
- Diskové polia, NAS
- Záložné zdroje
- Sieťové prvky aktívne
- Sieťové prvky pasívne
- Sieťové prvky bezdrôtové
- Zálohovanie dát
- Spotrebný materiál
- Kancelárska technika a médiá
- Foto-video
- Herné konzoly
- Spotrebná elektronika
- Elektro a osvetlenie
- Káble, prepínače
O spoločnosti| Obchodné podmienky| Kontakt
Batérie Hľadaj
Kategória: Pokladničné sys.,Terminaly > Elektronické registr. pokladne > 

Euro-150/o Flexy PLUS eKASA ( 10tis. PLU max 23tis. PLU) - LAN


Stav: AKCIA
Kód: 212132
Záruka: 24 mesiace
Výrobca: Elcom
Kod vyrobcu:
Dostupnosť: nie je skladom

Cena bez DPH:  250.00 €
Cena s DPH:  300 €

Objednať: pridaj do košíka

Popis |
Popis:
Modern? a ergonomick? dizajn pokladnice Euro-150 Flexy PLUS v?m zaru?? r?chle ??tovanie a dokonal? zladenie s Va?ou prev?dzkou. Dizajn je z?rove? navrhnut? tak, aby jej ?dr?ba bola najjednoduch?ia zo v?etk?ch pokladn?c na trhu

Po?et tovarov?ch polo?iek: 10.000
Mo?nos? roz??renia PLU: ?no - 23.000 po zak?pen? roz?iruj?cej licencie
Z?soby PLU: ?no
Po?et tovarov?ch skup?n (DPT): 20
Po?et pokladn?kov: 10
Pr?va pokladn?kov: pr?stup do re?imov X, Z, T, P a pr?va na oper?cie Storno, Vr?tenie, Prir??ka/Z?ava
Po?et ?rovn? DPH: 7
Funkcia n?h?adu PLU a vyh?ad?vania PLU po?as predaja v R re?ime: ?no
Po?et znakov v n?zve PLU: 42
Horn? textov? logo: 11 riadkov (z toho 2 riadky pre I? a DKP)
Doln? textov? logo: 9 riadkov
Po?et znakov v riadku loga: 42
Ve?k? a mal?, zv?raznen?, zvl??tne znaky: ?no
Jazyk programovania: SK
Jazyk na ??tenk?ch: SK
Jazyk na uz?vierkach: SK
Uz?vierky: denn?, preh?adov?, intervalov?, PLU, DPT, pokladn?kov, flash, z?suvky
Tr?ningov? re?im: ?no
Pam??ov? karta: ?no, s??as? balenia
Elektronick? ?urn?l: ?no
Displej ??tuj?ceho: denn?, preh?adov?, intervalov?, PLU, DPT, pokladn?kov, flash, z?suvky
Displej z?kazn?ka: 10-miestny segmentov? s podsvieten?m
Z?kladn? kl?vesnica: programovate?n?, 39 kl?vesov
Roz??ren? kl?vesnica: nie
Rozmery ? x V x H: 340 x 120,5 x 253,5 mm
Hmotnos?: 1,66 kg
Priemern? r?chlos? tla?e: 15 riadkov/s riadkov/s
??rka p?sky: 57 mm
Sp?sob v?meny p?sky: drop-in
Maxim?lny n?vin p?sky: 55 mm
Tla? EAN k?dov: nie
Adapt?r: 100-240 V / 9 V DC, 3 A
Akumul?tor: volite?n?
Spotreba energie: max. 27 W
Komunika?n? rozhranie: 1x LAN , 1x USB, 1x RS-232 (2x volite?n?)
Doba z?ruky: 24 mesiacov
Tla? QR k?dov na blo?kov? lot?riu: ?no
Komunika?n? protokoly ATOS NVIS: ?no
© 2005 - 2015 FESI comp, s.r.o.