Fotogaléria| Certifikatý| Registrácia| Obchodné podmienky| Kontakt
Prihlasenie
Meno:
Heslo:

Nákupný košík
eur
Kategórie
- Stolné počítače
- Notebooky a ultrabooky
- Tablety a čítačky
- Telefóny, hodinky a navigácie
- Pokladničné sys.,Terminaly
- Satelitná technika
- Servery
- Skrinky a zdroje
- Základné dosky
- Procesory
- Pamäte
- Grafické karty, strižne a TV tunery
- Pevné disky a radiče
- Mechaniky
- Prenosné pamäte a čítačky
- Multimédia, audio
- Klávesnice, myši, ovládače
- Monitory
- LCD-TV, Plasma-TV
- Projektory a prezentačná technika
- Tlačiarne, multifunkné zariadenia
- Dohľadové systémy
- Skenery
- Software
- Diskové polia, NAS
- Záložné zdroje
- Sieťové prvky aktívne
- Sieťové prvky pasívne
- Sieťové prvky bezdrôtové
- Zálohovanie dát
- Spotrebný materiál
- Kancelárska technika a médiá
- Foto-video
- Herné konzoly
- Spotrebná elektronika
- Elektro a osvetlenie
- Káble, prepínače
O spoločnosti| Obchodné podmienky| Kontakt
Batérie Hľadaj
Kategória: Pokladničné sys.,Terminaly > Elektronické registr. pokladne > 
Registračné pokladne
Filtre
Vyrobca: Elcom (7) , FiskalPRO (4) ,
Skladom: NIE | ANO
Počet nájdených tovarov: 11 , Zobrazujem: (1 - 11) << Späť | 1 | Ďalšie >>
  346154 - FiskalPRO N3 VRP
skladom do 2 dni. (1ks)
Android virtu?lna dotykov? registra?n? pokladnica s platobn?m termin?lom, integrovanou ??ta?kou ?iarov?ch a QR k?dov. Platobn? funkcia akt?vna v Q1/2020 Virtu?lna registra?n? pokladnica v s?lade s novou legislat?vou. Integrovan? platobn? termin?l, 1D/2D skener k?dov, GPS a dlh? v?dr? bat?rie. Pripojenie k internetu je mo?n? pomocou WiFi, 4G (SIM karta dod?van? v cene zariadenia*). Rie?enie vhodn? pre pevn? prev?d
Cena: 240 EUR  ks pridaj do košíka
ODPORUČAME Euro-50 Mini je ur?en? hlavne pre men?ie prev?dzky v n?ro?nej?om prostred?. Nad?asov?m a elegantn?m vzh?adom pokladnice. Zanech?te vo va?ich z?kazn?koch dojem modern?ho obchodn?ka. Technick? parametre Po?et tovarov?ch polo?iek: 2000 Po?et tovarov?ch skup?n: 20 Po?et pokladn?kov: 10 Po?et ?rovn? DPH: 4 Tepeln? tla?iare?: Seiko LPTZ-245 Priemern? r?chlos? tla?e: 12 riadkov/s ??rka p?sky: 1 ? 57 mm Po?et znakov v n?zve PLU:<
Cena: 250 EUR  ks pridaj do košíka
ODPORUČAME Modern? a ergonomick? dizajn pokladnice Euro-150 Flexy PLUS v?m zaru?? r?chle ??tovanie a dokonal? zladenie s Va?ou prev?dzkou. Dizajn je z?rove? navrhnut? tak, aby jej ?dr?ba bola najjednoduch?ia zo v?etk?ch pokladn?c na trhu Po?et tovarov?ch polo?iek: 10.000 Mo?nos? roz??renia PLU: ?no - 23.000 po zak?pen? roz?iruj?cej licencie Z?soby PLU: ?no Po?et tovarov?ch skup?n (DPT): 20 Po?et pokladn?kov: 10 Pr?va pokladn?kov: pr?stup do
Cena: 300 EUR  ks pridaj do košíka
Euro-50 Cash je ?peci?lne vyvinut? fisk?lna pokladnica pre evidenciu ?hrad fakt?r. Je to ide?lne rie?enie pre podnika?e?ov, ktor? s? povinn? evidova? tr?by za ?hrady fakt?r v hotovosti. Pou?itie: ve?koobchody, v?robn? prev?dzky, prev?dzky slu?ieb: predajne ?ut, autoservisy, v?roba cukr?rensk?ch v?robkov, v?roba odevov a pod. Mimoriadne v?hodn? rie?enie pre mal? obchodn? prev?dzky a prev?dzky slu?ieb, ktor? pon?kaj? do 10 polo?iek tovarov alebo slu?ieb. Pou?itie: parkov
Cena: 307.2 EUR  ks pridaj do košíka
Euro-50 Cash je ?peci?lne vyvinut? fisk?lna pokladnica pre evidenciu ?hrad fakt?r. Je to ide?lne rie?enie pre podnika?e?ov, ktor? s? povinn? evidova? tr?by za ?hrady fakt?r v hotovosti. Pou?itie: ve?koobchody, v?robn? prev?dzky, prev?dzky slu?ieb: predajne ?ut, autoservisy, v?roba cukr?rensk?ch v?robkov, v?roba odevov a pod. Mimoriadne v?hodn? rie?enie pre mal? obchodn? prev?dzky a prev?dzky slu?ieb, ktor? pon?kaj? do 10 polo?iek tovarov alebo slu?ieb. Pou?itie: parkov
Cena: 307.2 EUR  ks pridaj do košíka
  346155 - FiskalPRO eKasa N3 BASIC
skladom do 2 dni. (1ks)
Android dotykov? registra?n? pokladnica s platobn?m termin?lom a integrovanou ??ta?kou ?iarov?ch a QR k?dov. Platobn? funkcia akt?vna v Q1/2020 Rie?enie pre eKasa v s?lade s novou legislat?vou. Pokladni?n? rie?enie s Android aplik?ciou FiskalPRO Mobile vhodn? pre pevn? prev?dzky, predaj tovaru a slu?ieb. Integrovan? platobn? termin?l, ??ta?ka ?iarov?ch a QR k?dov a dlh? v?dr? bat?rie. Pripojenie k internetu je mo?n? pomocou WiFi, 4G (SIM karta dod?van? v cene zari
Cena: 360 EUR  ks pridaj do košíka
Euro-50 Mini je ur?en? hlavne pre men?ie prev?dzky v n?ro?nej?om prostred?. Nad?asov?m a elegantn?m vzh?adom pokladnice. Zanech?te vo va?ich z?kazn?koch dojem modern?ho obchodn?ka. Technick? parametre Po?et tovarov?ch polo?iek: 2000 Po?et tovarov?ch skup?n: 20 Po?et pokladn?kov: 10 Po?et ?rovn? DPH: 4 Tepeln? tla?iare?: Seiko LPTZ-245 Priemern? r?chlos? tla?e: 12 riadkov/s ??rka p?sky: 1 ? 57 mm Po?et znakov v n?zve PLU:<
Cena: 415.2 EUR  ks pridaj do košíka
Tla?idlov? registra?n? pokladnica s platobn?m termin?lom a mno?stvom u?ito?n?ch funkci?. Najroz??renej?ie zariaden? na trhu. To v?etko za cenu be?nej pokladnice, s v?hodn?mi poplatkami za platby kartou. Rie?enie pre ekasa v s?lade s novou legislat?vou. Integrovan? platobn? termin?l, pripojiteln? periferie ako skener ?i?rov?ch k?dov, pokladni?n? z?suvka, v?ha, extern? kl?vesnica, PinPad. Pripojenie k internetu je mo?n? pomocou ethernet kabelu alebo SIM (SIM karta dod?
Cena: 418.8 EUR  ks pridaj do košíka
Nov?m ?lenom rodiny ob??ben?ch slovensk?ch pokladn?c Euro je fisk?lna pokladnica Euro-150 Flexy. Dizajn fisk?lnej pokladnice Euro-150 Flexy zv?razn? modern? vzh?ad va?ej prev?dzky aj v o?iach va?ich z?kazn?kov. Jej obsluha a ?dr?ba je extr?mne jednoduch?, preto bude za?kolenie va?ich zamestnancov r?chle a ??tovanie zvl?dnu ?ahko. Pohodlie pri ??tovan? v?m zaru?? odolnos? kl?vesnice a jej pln? programovate?nos?. V?mena p?sky je ve?mi r?chla v?aka drop-in syst?mu. T?to fisk?lna pokladnic
Cena: 462 EUR  ks pridaj do košíka
Nov?m ?lenom rodiny ob??ben?ch slovensk?ch pokladn?c Euro je fisk?lna pokladnica Euro-150 Flexy. Dizajn fisk?lnej pokladnice Euro-150 Flexy zv?razn? modern? vzh?ad va?ej prev?dzky aj v o?iach va?ich z?kazn?kov. Jej obsluha a ?dr?ba je extr?mne jednoduch?, preto bude za?kolenie va?ich zamestnancov r?chle a ??tovanie zvl?dnu ?ahko. Pohodlie pri ??tovan? v?m zaru?? odolnos? kl?vesnice a jej pln? programovate?nos?. V?mena p?sky je ve?mi r?chla v?aka drop-in syst?mu. T?to fisk?lna pokladnic
Cena: 478.8 EUR  ks pridaj do košíka
  316505 - FiskalPRO A8 eKasa
skladom do 2 dni. (2ks)
ODPORUČAME Dotykov? pokladnica FiskalPRO A8 sa p??i nieko?k?mi skvel?mi vlastnos?ami a funkciami, ako napr?klad: ? Android aplik?cia s mno?stvom funkci? zadarmo ? Dotykov? a intuit?vne ovl?danie ? Integrovan? skener ?iarov?ch k?dov, fisk?lna tla?iare? a platobn? termin?l ? Funkcia Mobiln? ?a?n?k pre gastro prev?dzky ? Prepojenie viacer?ch zariaden? v jednej prev?dzke ? Podpora hotovostn?ch i bezhotovostn?ch platieb a elektronick?ch stravienek Tec
Cena: 538.8 EUR  ks pridaj do košíka
Počet nájdených tovarov: 11 , Zobrazujem: (1 - 11) << Späť | 1 | Ďalšie >>
© 2005 - 2015 FESI comp, s.r.o.